Marketing i brending

Kreiramo novi identitet poslovnog subjekta, baziran na osnovnom konceptu i prići, koji su nositelji cjelokupnog projekta. Pozicija na tržištu određuje nam smijernice i načine oglašavanja, reklamnih kampanija i promocijskog materijala, a time i uspješno kreiramo nove brend proizvode za ciljanu klijentelu.

SPA EXPERIENCE
Result of years of experience
SPA CONCEPT
 Our wellness projects

EXPERIENCE SPACES
Our wellness

     
 
Copyright: Moya experience d.o.o. / Development: Studio web art